• 51 Brandywine Drive, Ridgecrest, CA 93555. Locate us on the map.

 • 43 823 66 99

 • oferty@vista-poland.com

 • Zduńska Wola, Krobanów 34

  Aktualne przetargi

  Brak przetargów

  Rozstrzygnięte przetargi

  Ogłoszenie nr 2021-2672-76532

  “Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem fabrycznie nowej suwnicy w wersji mobilnej wciągarki bramowej”.

  Powstaje w kontekście projektu: POIR.03.02.01-10-0011/19 – Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu ekologicznego systemu izolacji z zastosowaniem w produkcji aluminiowej stolarki otworowej
  Termin składania ofert: 2021-11-26
  Link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76532

  Ogłoszenie nr 2021-2672-35222

  “Dostawa i montaż z uruchomieniem i szkoleniem wstępnym fabrycznie nowego precyzyjnie zautomatyzowanego i wysokowydajnego przelotowego centrum obróbczo-tnącego do cięcia i obróbki profili ślusarki aluminiowej z bazowym oprogramowaniem”, w ramach projektu POIR.03.02.01-10-0011/19 – Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu ekologicznego systemu izolacji z zastosowaniem w produkcji aluminiowej stolarki otworowej”.

  Link do rozstrzygnięcia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35222?sekcja=oferty

  Ogłoszenie nr 2020-2672-4890

  “Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu budowy hali produkcyjnej”, realizowane w ramach projektu pn. “Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu ekologicznego systemu izolacji z zastosowaniem w produkcji aluminiowej stolarki otworowej” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Link do rozstrzygnięcia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4890?sekcja=oferty