pbi40

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej PBI 40E

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, ściany działowe, witryny, boksy.

PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być stosowane także jako przegrody zewnętrzne tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

Pobierz ulotkę

Kategoria:

Opis

Zalety systemu

  • możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
  • ekonomiczność zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,
  • możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
  • możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
  • możliwość zastosowania tych samych okuć i akcesoriów co w systemach PBI 50N oraz PI 50N,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

 

Instrukcja obsługi i konserwacji

 

Parametry techniczne

 Siła operacyjna klasa 2 wg PN-EN 12046-2:2001
 Trwałość mechaniczna klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
 Dymoszczelność klasa Sa, S200 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
 Izolacyjność akustyczna Rw =22-32 dB wg PN-B-02151-3:2015
 Aprobata Techniczna AT-15-6924/2016